29 Tháng Mười 201710:11 SA(Xem: 488)
Cuộc đời KIỀU CHINH-Phần 2-“Người không Tổ quốc”
28 Tháng Mười 201710:39 CH(Xem: 452)
Cuộc đời KIỀU CHINH-Phần 1-Đỉnh cao sự nghiệp
28 Tháng Mười 20177:29 CH(Xem: 461)
Sáng tác: Nguyễn Đình Nguyên - Ca sĩ: Đoan Trang
25 Tháng Mười 20179:24 CH(Xem: 165)
Nguyên Thảo Tuyển chọn hay nhất
18 Tháng Mười 201710:14 CH(Xem: 156)
Trăng Mơ - Như Mai - Nhạc và Lời: Nguyễn Kế Khuyến
18 Tháng Mười 20179:34 CH(Xem: 167)
Simon Cries...Last audition of the day Makes Simon Cowell Cry!
19 Tháng Mười 201711:12 CH(Xem: 229)
Giải Ảo Lịch Sử Chủ Nghĩa Marx-Lenin-Phần 3-Những tên đồ tể Staline-Mao
19 Tháng Mười 201711:11 CH(Xem: 202)
Giải Ảo Lịch Sử Chủ Nghĩa Marx-Lenin-Phần 2-Lenin Gian ác từ đầu nguồn
19 Tháng Mười 201711:10 CH(Xem: 287)
Giải Ảo Lịch Sử Chủ Nghĩa Marx-Lenin Chuyên chính trên đầu vô sản-Phần 1-Marx nhà tiên tri trật chìa
11 Tháng Mười 20173:36 CH(Xem: 337)
Giải Ảo Lịch Sử-Trận Ấp Bắc I (1963) & Ấp Bắc II (1965) - Phần 3 (Hết)
11 Tháng Mười 20173:33 CH(Xem: 213)
Giải Ảo Lịch Sử-Trận Ấp Bắc I (1963) & Ấp Bắc II (1965) - Phần 2
11 Tháng Mười 20173:30 CH(Xem: 160)
Giải Ảo Lịch Sử-Trận Ấp Bắc I (1963) & Ấp Bắc II (1965) - Phần 1
TIN MỚI NHẤT
28 Tháng Mười 2017(Xem: 461)
19 Tháng Mười 201711:17 CH(Xem: 353)
Tác phẩm "Viết trong lửa, giữa sự Chết" của Người Lính Viết Văn Phan Nhật Nam
11 Tháng Mười 20179:39 CH(Xem: 451)
Chuyện Dọc Đường (Phan Nhật Nam) Amazon: $25.00 Gồm những câu chuyện tác giả nghe ra, chứng kiến, sống cùng... suốt chặng đường khổ nạn với mỗi phận người Việt Nam trên hành trình xuyên nước Mỹ, khắp các châu lục, nơi quê nhà. Câu chuyện về Nỗi Đau chưa hề đứt đoạn kể từ sau 1975.
11 Tháng Mười 20175:09 CH(Xem: 356)
Tác giả: Phan Nhật Nam Amazon: $25.00 Tường trình về quá trình Sống/Chiến Đấu/Và Chết theo cùng mệnh nước nổi trôi của nhiều thế hệ người Việt trong giai đoạn khốc liệt 1945-1975.